2024 yılı Ulusal Staj Programı Staj Süreçleri Hakkında
21.05.2024

Staj başvuru kabul edilen öğrenciler fakültelerinin ilgili birimlerine aşağıda yazılı belgeleri staja başlamadan en az 15 gün içinde teslim etmelidirler. 

Staj tarihleri eğitim-öğretim dönemleri ile çakışamaz. Staj tarihlerinizi belirlerken akademik takvimde belirtilen tarihleri kontrol ediniz. 

Staj süresi en fazla 20 iş günü ile sınırlıdır. Daha uzun süreli staj talepleri kabul edilmez. 

Öğrencilerin SGK işlemlerinin fakülteler tarafından yapılabilmesi için, staja başlamadan en az 15 gün önce aşağıdaki belgeleri fakültelerinin ilgili birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir. 

 1. Staj Kabul Yazısı : İşletme tarafından staj başvurusunun kabul edildiğine dair belgedir. Öğrenci numarası, staj tarihleri, staj türü, işletme kaşesi ve yetkili imzası bu belgede bulunmalıdır. Belirli bir şablonu yoktur. E-posta, ekran görüntüsü ve diğer ispatlayıcı belge çıktısı yeterlidir.
 2. Staj Başvuru Formu : Bölüm başkanlığı tarafından imzalanması gerekmektedir.Fakültelere 2 adet olarak teslim edilmelidir. Bu belgeyi Staj Başvuru Formu adresinden edinebilirsiniz. 
 3. Staj Yeri İş Güvenliği Taahhütnamesi 
 4. Kimlik fotokopisi
 5. Sağlık Provizyonu Müstehaklığını Gösteren Belge : Bu belgeye E-Devlet Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi'nden - https://www.turkiye.gov.tr/spas-mustahaklik-sorgulama - e-devlet şifresi ile giriş yapılarak erişilebilir.

 

ULUSAL STAJ PROGRAMI STAJ İŞLEMLERİ
8.05.2023

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı’na başvurusu kabul edilen öğrencilerin staj işlemleri Akademik Birimler (Fakülte Dekanlıkları/MYO Müdürlükleri) tarafından yürütülecektir.

Staj için gerekli belgeler  

 1. Staj Kabul Yazısı : İşletme tarafından staj başvurunuzun kabul edildiğine dair belgedir.  Öğrenci no, staj tarihleri belgede yer almalıdır. 
 2. Staj Başvuru Formu : Bölüm/Program Başkanlığı tarafından imzalanacaktır. 2 adet gereklidir.  
 3. Staj Yeri İş Güvenliği Taahhütnamesi 
 4. Kimlik fotokopisi
 5. Sağlık Provizyonu Müstehaklığını Gösteren Belge (Bu belgeye E-Devlet Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi'nden - https://www.turkiye.gov.tr/spas-mustahaklik-sorgulama - e-devlet şifresi ile giriş yapılarak erişilebilir.)

SGK işlemleri için gerekli belgeleri hazırlayarak , staj başlangıç tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce; Fakülte Dekanlığığına/MYO Müdürlüğüne başvurunuz.

SGK belgesi ile Staj Başvuru Formunun birer kopyasını alınız ve staj başlangıç gününde staj yapacağınız işletmede olunuz.

 

NOTLAR:

 1. Staj zamanları, eğitim-öğretim ile çakışamaz.
 2. İsteğe bağlı stajlar için staj süresi 20 işgünü ile sınırlıdır. 
 3. Bazı işletmeler, yukarıda belirtilen belgelere ek belge talep edebilir. Staj kabul belgesi alırken, ek belge istenip istenmediğini öğreniniz.
 4. Mezuniyet durumunda  olan öğrencilerin İLİŞİK KESME İŞLEMİNİ başlatmadan önce stajını tamamlamaları gerekmektedir.

İletişim: Pınar ÇALIŞIR , Tel : 0.222.239 37 50 / 5048

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi