Müdür

 

Prof. Dr. Emin KAHYA

ESOGÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

 

1961 Söğüt doğumlu olan Emin KAHYA, ilk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. 1983'de Anadolu Üniv. M.M.F. Endüstri Müh. Bölümü'nden lisans, A.Ü. Fen Bilimleri Enst. Endüstri Müh. Anabilim Dalı'nda 1985'de yüksek lisans ve 1992'de doktora öğrenimini tamamladı.

Temmuz 1985'de Anadolu Üniv. M.M.F. Endüstri Müh. Bölümü Endüstri Müh. Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi kadrosuyla göreve başladı.

Ocak 1992'de Öğretim Görevlisi,  Eylül 1992'de Yrd. Doç.,  Kasım 2000'de Doçent ve Mart 2006’da Profesör oldu. 1993 yılından beri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin personelidir.

Yöneylem Araştırması Derneği ve TMMOB Makine Müh. Odası üyesidir. 1996 yılından beri muhtelif dönemlerde TMMOB Makine Müh. Odası Eskişehir Şb. Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği, EM/İM Meslek Dalı Komisyonu Başkanlığı veya üyeliğinde görev almıştır. Ayrıca, Eskişehir Osmangazi Üniv. Mezunları Derneği kurucu üyesi olup muhtelif dönemlerde Dernek Başkanlığı ve Genel Sekreterlik görevini yürütmüştür.

  1. Mühendislik Ekonomisi,  Yatırım Analizi, Girişimcilik,
  2. İş Etüdü, Verimlilik Yönetimi,
  3. Ergonomi, İş Güvenliği

derslerini yürütmekte olup bu alanlarda yayınlanmış 5 adet kitapları bulunmaktadır.  Uzmanlık alanlarında muhtelif sayıda yurt içi ve dışı bilimsel yayınları ile araştırma projeleri bulunmaktadır.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Endüstri Müh. Bölümü Başkanlığı görevlerini yürütmüş olan Prof. dr. Emin KAHYA, evli ve 2 çocuk babasıdır.