Kariyer Kapısı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, bakanlıklar, bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenlerin işbirliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı destekleriyle üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan “Ulusal Staj Programı”  https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/  adresinden başvurulmaktadır.

 

Öğrencilerimizin başarılı bir yükseköğretim süreci geçirmeleri ve alanlarında uzmanlık kazanabilmeleri için üniversite eğitimleri döneminde staj yapmaları bir gerekliliktir. Ancak 2020 yılı, pandemi nedeni ile öğrencilerimizin staj imkânı bulmakta zorlandığı görülmektedir. Bu kapsamda, “Staj mezuniyetine engel olmasın” düşüncesiyle yola çıkılan proje aracılığıyla, örgün eğitim veren lisans programlarında son sınıfa geçen öğrencilere kamu kurum, kuruluşlarında ve özel sektörde staj imkânı tanınmaktadır.

2020 yıl başarı ile sürdürülen projenin; 27.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı ile “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” na dâhil edilmiş, uygulama birliği sağlanarak yaygınlaştırılması uygun görülmüştür.

İstihdamda fırsat eşitliği sağlanması ve gençlerimizin kariyer gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla Üniversite Kariyer Merkezleri ile iş birliği içinde yürütülen "Staj Seferbirliği" Programı'nın kapsamı 2022 yılında ülkemizin istihdam politikaları doğrultusunda genişletilmiş ve adı "Ulusal Staj Programı" olarak değiştirilmiştir.

Tüm kamu kurumlarının stajyer istihdamı Ulusal Staj Programı kapsamında gerçekleştirmektedir.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Staj Seferberliği programına, örgün eğitim veren lisans programları ile dört yıllık eğitim veren yüksekokullarda son sınıfa geçen ve not ortalaması 4 üzerinden 2 ve üzeri (diğer sistemlerde dengi) olan tüm öğrenciler başvuru yapabileceklerdir.

 

ADAYLARIN DEĞERLEME SÜRECİ

Staj programına başvuran adaylar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Ölçme ve Değerleme Dairesi Başkanlığı tarafından anlık performansı ölçen sınav yöntemi yerine, liseden lisans son sınıfa kadar sergiledikleri performans, yetkinliklerini artırmaya yönelik yaptıkları çalışmalar ve elde ettikleri başarılar üzerinden değerlendirilecektir. Bu yöntem; Mesleki Yeterlilikler, Sosyal ve Sanatsal Yeterlilikler, Sportif Yeterlilikler olmak üzere üç ana başlığı kapsamaktadır. Her bir başlık altında adayların bilgi, beceri ve yetkinlikleri belirli ölçütler göz önüne alınarak puanlanacaktır.

 

STAJYERLERİN KURUMLARA YERLEŞTİRİLMESİ

Yapılan değerlemeler sonucunda stajyer havuzuna girmeye hak kazanan adaylar belirlenecektir. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan bu havuza kamu kurum, kuruluşları ve özel sektördeki gönüllü firmalara erişim yetkisi verilecektir. Söz konusu kurumlar, ihtiyaçları olan bölümlerde okuyan adayları bu havuzdan seçerek staj teklifi gönderebilecek, adaylar ise bu teklifler arasından kendilerine uygun kamu kurum, kuruluş ve özel sektörden firmaları tercih edebileceklerdir.

 

STAJ UYGULAMA YÖNERGESİni indirmek için tıklayınız....

 

KARİYER MERKEZİ KATKISI

Staj başvurunuz onaylandıktan sonra, Merkezimiz tarafından sizinle temas kurulmaktadır.

Bu proje kapsamında, öğrenciler;

a) TC Cumhurbaşkalığı İnsan Kanyankarı Ofisi tarafından açıklanan "STAJ BAŞVURULARI SONRASI SIKÇA SORULAN SORULAR"

b) Stajın zorunlu olduğu bölümlerde Bölüm Başkanlığı Staj İlkeleri 

c) ESOGÜ "T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Staj Seferbirliği Programı Kapsamında İsteğe Bağlı Yapılacak Stajlarda Uygulanacak İlkeler"

 dikkate alarak staj işlemlerini yürütmekle yükümlüdür. 

 

Staj işlemleri Fakülte Dekanlıkları / MYO Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.   

 

SGK işlemini yapmak için, staja başlamadan en az 15 gün önce aşağıdaki belgeleri hazırlayınız. 

  1. Staj Kabul Yazısı : İşletme tarafından staj başvurunuzun kabul edildiğine dair belgedir.  Öğrenci no, staj tarihleri vb bulunmalıdır.   
  2. Staj Başvuru Formu : Bölüm/Program Başkanlığı tarafından imzalanmalıdır. 2 adet gereklidir.  
  3. Staj Yeri İş Güvenliği Taahhütnamesi 
  4. Kimlik fotokopisi
  5. Sağlık Provizyonu Müstehaklığını Gösteren Belge : Bu belgeye E-Devlet Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi'nden - https://www.turkiye.gov.tr/spas-mustahaklik-sorgulama - e-devlet şifresi ile giriş yapılarak erişilebilir.