Müdür Yardımcısı

 

Arş. Gör. Dr. Gökhan SARIÇİMEN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü