Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇALIŞKAN 

ESOGÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü